• Email: TNHHLight@gmail.com (hoặc) Light.npp@gmail.com
  • Công ty TNHH Light - Tỏa sáng ước mơ của bạn

Chế phẩm vi sinh

Hiển thị 1 đến 7 tổng 0 (Trang 1)

Hiển thị :

Sắp xếp :

Cách nhóm chủng vi sinh: Bacillus spp, Streptomyces spp, Saccharomyces spp, Lactobacillus spp, Nitrosomonas spp

120.000
Giỏ hàng

Cách nhóm chủng vi sinh: Bacillus spp, Lactobacillus spp, Streptomyces spp, Aspergillus spp,

120.000
Giỏ hàng

Cách nhóm chủng vi sinh: Bacillus spp, Lactobacillus spp, Streptomyces spp, Saccharomyces spp, Aspergillus spp

120.000
Giỏ hàng