• Email: TNHHLight@gmail.com (hoặc) Light.npp@gmail.com
  • Công ty TNHH Light - Tỏa sáng ước mơ của bạn

Phân bón hữu cơ

Nội dung bài viết danh mục phân bón hữu cơ

Hiển thị 1 đến 10 tổng 0 (Trang 1)

Hiển thị :

Sắp xếp :

Phân hữu cơ Khoáng là 1 loại phân bón hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố khoáng vô cơ như N,P,K. Phân hữu cơ khoáng có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi loại cây trồng và có thể bón trong các giai đoạn phát triển của cây.  - Thành phần dinh dưỡng Hữu cơ: 40,8% Độ ẩm: 23,7% pH(H2O): 8,35 Nts: 2% P2O5 hh: 6% K2O hh: 6% Được bổ sung thêm các chủng vi sinh hữu ích: Azobacter spp, Bacillus spp, Cellulomonas spp.

- Thành phần dinh dưỡng Hữu cơ: 40% Độ ẩm: 29,3% pH(H2O): 8,22 Nts: 1,6% P2O5 hh: 2,5% K2O hh: 2,4% - Các chủng vi sinh vật hữu ích: Azobacter spp. ≥ 1,4 x 109 CFU/g Bacillus spp. ≥ 1 x 106 CFU/g Cellulomonas spp. ≥ 1 x 108 CFU/g Bổ sung thêm các chủng vi sinh vật đặc hiệu có tác dụng cải tạo đất, ức chế các mầm bệnh hại cho cây trồng.

325.000
Giỏ hàng

Hữu cơ: 40%; Độ ẩm: 25%; pH(H2O): 8,22; Axit Humic : 3,5%

200.000
Giỏ hàng

Phân hữu cơ Khoáng là 1 loại phân bón hữu cơ có bổ sung thêm các nguyên tố khoáng vô cơ như N,P,K. Phân hữu cơ khoáng có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi loại cây trồng và có thể bón trong các giai đoạn phát triển của cây.  Thành phần dinh dưỡng Hữu cơ: 40,8% Độ ẩm: 23,7% pH(H2O): 8,35 Nts: 2% P2O5 hh: 6% K2O hh: 6% Được bổ sung thêm các chủng vi sinh hữu ích: Azobacter spp, Bacillus spp, Cellulomonas spp.

475.000
Giỏ hàng

Phân hữu cơ sinh học Hồng Minh SH1 làm tăng độ tơi xốp, cân bằng pH, cải tạo các tính chất của đất. Tăng khả năng chịu hạn, kháng sâu bệnh hại. Thành phần dinh dưỡng Hữu cơ: 40% Độ ẩm: 25% pH(H2O): 8,22 Nts:2,5% P2O5 hh: 3% K2O hh: 3% Axit Humic : 3,5% Các chủng vi sinh hữu ích Azobacter spp. ≥ 1 x 108 CFU/g Bacillus spp. ≥ 1 x 108 CFU/g Cellulomonas spp. ≥ 1 x 108 CFU/g Bổ sung thêm các chủng vi sinh vật có tính hoạt hóa mạnh, tăng hiệu quả của phân lên nhiều lần.

300.000
Giỏ hàng

Hữu cơ: 40%; pH(H2O): 8,89; Độ ẩm: 29,3%, Bacillus megaterium var phosphorin: 1 x 10^6 CFU/g; Azotobacter chlococum: 1.4 x 10^9 CFU/g, Cellulomonas spp: 1 x 10^8

250.000
Giỏ hàng

Thành phần: Hữu cơ: 21%; pH(H2O): 5,75; Nts: 2,4%

Thành phần: Hữu cơ: 22,5%; pH(H2O): 6,12; Nts: 4,92%

Thành phần: Hữu cơ: 21%; pH(H2O): 5,75; Nts: 2,4%

Thành phần: Hữu cơ: 42,6%; Độ ẩm: 27,1%; pH(H2O): 9,16; Đạm tổng hợp (N ts): 4,88%.